W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Uchwała Nr XIX/99/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 września 2004 roku w sprawie nadania Gimnazjum w Cierpicach imienia Jana Kochanowskiego.

UCHWAŁA Nr XIX/99/04

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 września 2004 roku

w sprawie nadania Gimnazjum w Cierpicach imienia Jana Kochanowskiego.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,               Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,           z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art.3 pkt.5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r.   Nr 67, poz. 329, Nr 106 poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 3            i Nr 141, poz. 943, z 1998 r.  Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185   i Nr 200, poz. 1683 z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176 i Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966 z 2004 r. Nr 99 poz. 1001, Nr 145 poz 1532, Nr 162 poz. 1690 i Nr 173         poz 1808) oraz § 1 ust.1 pkt 3 Ramowego Statutu Publicznego Gimnazjum w Cierpicach stanowiącego załącznik nr 3 do Rozporządzenia MEN z 21.05.2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624, zm. Dz.U. z 2002r. Nr 10, poz. 96 oraz z 2003 r. Nr 146, poz. 1416) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Nadaje się Gimnazjum w Cierpicach imię Jana Kochanowskiego z prawem używania od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały pełnej nazwy szkoły:

Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Cierpicach

§ 2.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielka Nieszawka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                           /-/ Bronisław Krywionek

Uzasadnienie do uchwały Nr XIX/99/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 września 2004 roku w sprawie nadania imienia Jana Kochanowskiego Gimnazjum w Cierpicach.

Zgodnie z § 1 ust.4 Ramowego Statutu publicznego gimnazjum stanowiącym zał. Nr 3 do Rozporządzenia MEN z 21.05.01. (Dz.U. Nr 61, poz. 624 ze zm.) w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski zwrócili się z prośbą o nadanie imienia Jana Kochanowskiego Gimnazjum w Cierpicach.

O powyższym wyborze patrona zadecydował sondaż przeprowadzony wśród rodziców, uczniów i nauczycieli gimnazjum. Zbieranie informacji nastąpiło we wrześniu i październiku 2003 r. W dniu 19 listopada 2003 r. na temat w/w listy wypowiedzieli się rodzice. W wyniku głosowania uczniów, rodziców i nauczycieli największa popularność zyskał Jan Kochanowski..

Mając na uwadze powyższe argumenty uznano, że osoba poety Jana Kochanowskiego jest godna tytułu patrona Gimnazjum W Cierpicach.

                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                           /-/ Bronisław Krywionek

Powiadom znajomego