W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielka Nieszawka dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. " Sieć gazowa - I etap".

Wielka Nieszawka 20 września 2006 r.

OŚS 7624-25/06

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Wielka Nieszawka

Zgodnie z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524) oraz art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Prezesa Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych O/Toruń przy ul. Plac Św. Katarzyny 3 w Toruniu Pawła Piotrowiaka działającego w imieniu i na rzecz Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pn. “Sieć gazowa średniego ciśnienia na terenie m. Mała Nieszawka, gmina Wielka Nieszawka (I etap) na terenie działek o nr:

  • 31 i 57 –Toruń obręb 63, ark.177 i 181;
  • 11/3, 11/4, 11/9, 11/29, 37, 40/2, 40/3, 42/1, 65 i 162–obręb Mała Nieszawka, ark.1;
  • 240, 246/3, 247/1, 248 – obręb Mała Nieszawka, ark.2”.

Zakres obszarowy przedmiotowej inwestycji naniesiono na mapy w skali 1:2000. Niniejsza mapa znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce, przy ul. Toruńskiej 12.

Stosownie do wymogów art. 73 cytowanej wyżej ustawy stronom przysługuje prawo przeglądania akt sprawy.

Niezależnie od powyższego informuję, że omawiana inwestycja zaliczana jest do grona przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko- dlatego postępowanie administracyjne prowadzone będzie z udziałem społeczeństwa (przedsięwzięcie podlega upublicznieniu). Upublicznienie następować będzie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu gminy informacji o umieszczeniu wniosku oraz przyszłej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w publicznie dostępnym rejestrze danych o środowisku.

Otrzymują:

  1. Właściciele gruntów objętych inwestycją wg. załącznika (do wglądu w Urzędzie Gminy),
  2. Tablice ogłoszeń sołectwa Mała Nieszawka,
  3. Tablica ogłoszeń UMT Wydział Architektury i Budownictwa,
  4. Strona internetowa Urzędu Gminy Wielka Nieszawka,
  5. A/a - (wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wielka Nieszawka). 

                                                                                               Wójt Gminy

/-/ mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

Powiadom znajomego