W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Zawiadomienie o L sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbędzie się w dn. 14 czerwca 2022 roku (wtorek) o godzinie 15:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małej Nieszawce.

Wielka Nieszawka, dn. 03 czerwca 2022 roku
 RES.0002.L.1.2022                                                 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559) zwołuję L sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka w dniu 14 czerwca 2022 roku (wtorek) o godzinie 15:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małej Nieszawce. 


Proponowany porządek obrad: 
1.  Otwarcie posiedzenia:
     a) stwierdzenie quorum, 
     b) przyjęcie porządku obrad.   
2.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 
a)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce za 2021 rok  (druk nr 1).
3. Przedstawienie raportu o stanie gminy Wielka Nieszawka za 2021 rok. 
4. Debata nad raportem o stanie gminy: głosy radnych, głosy mieszkańców.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta za rok 2021 (druk nr 2).
6. Absolutorium dla Wójta za 2021 rok:
a) sprawozdanie roczne Wójta Gminy Wielka Nieszawka z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2021 rok (radni otrzymali w dn. 31.03.2022 r.),
b) sprawozdanie finansowe (radni otrzymali w dn. 17.05.2022 r.),
c) informacja o stanie mienia (radni otrzymali w dn. 31.03.2022 r.),
d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o przedłożonym przez Wójta Gminy Wielka Nieszawka sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy,
e) wystąpienie przewodniczących Komisji Rady Gminy w sprawie opinii o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2021 rok, 
f) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za 2021 rok oraz wniosek o absolutorium dla Wójta Gminy za 2021 rok, 
g) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za rok 2021,
h) dyskusja,
i) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wielka Nieszawka oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wielka Nieszawka za rok 2021 (druk nr 3),
j) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Wielka Nieszawka z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2021 rok (druk nr 4).

Przerwa

7. Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji.
8. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał.
9. Interpelacje i wolne wnioski. 
10. Zakończenie sesji. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

(-) Wioletta Szymańska

Załączniki

Powiadom znajomego