W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Protokół nr III/2006 z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu 6 grudnia 2006 r.

Protokół nr III/2006

z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu 6 grudnia 2006 roku w godz. 15:00 do 15:30 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce.

Obecni wg list obecności stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia:

- stwierdzenie quorum.

2. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.

3. Interpelacje i wolne wnioski.

4. Zakończenie sesji.

 

Ad. 1.

III sesję Rady Gminy otworzył przewodniczący Rady Bronisław Krywionek, który na wstępie powitał zebranych. Na wstępie stwierdził, że na stan 15 radnych w momencie otwarcia obrad obecnych jest 15 co oznacza, że Rada jest władna do podejmowania uchwał, stanowisk, opinii.

Przewodniczacy poprosił o wnoszenie uwag do porzadku obrad.

Radni nie wnieśli uwag.

Ad. 2.

Wójt Gminy Pan Kazimierz Kaczmarek złożył przed Radą Gminy ślubowanie – “Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy – Tak mi dopomóż Bóg”.

Wójt podziękował za gratulacje złożone przez przewodniczącego rady oraz gości, którzy uczestniczyli w ślubowaniu. Podsumował okres od 16 sierpnia 1994 r. kiedy obejmował urząd Wójta Gminy Wielka Nieszawka do końca minionej kadencji. Przedstawił również zamierzenia, które planuje wykonać w tej kadencji dla gminy i jej mieszkańców.

Ad. 3.

Radny Waldemar Król – zapytał na jakim etapie jest gazyfikacja gminy i w jakiej kolejności będzie realizowana.

Wójt – poinformował, że wystąpiły trudności związane z uzgodnieniem projektu technicznego z Wojewódzkim Zarządem Dróg – projekt obejmował odcinek od Kluczyków do kościoła w Małej Nieszawce. W związku z tym należało przeprojektować trasę i prace te są już na ukończeniu. Budowa gazociągu będzie prowadzona od Małej Nieszawki , przez Wielką Nieszawkę do Cierpic i zakończenie inwestycji planuje się na 2009 rok.

Radny Józef Dąbrowski – podsumował osiągnięcia zawodników z terenu gminy w kolarstwie, podziękował wójtowi oraz dyrektorom szkół za pomoc w organizowaniu wyścigów oraz nieodpłatne udostępnianie sal gimnastycznych na prowadzenie treningów z kolarzami. Jednocześnie zwrócił się z prośbą o dalszą pomoc finansową m. in. na zakup sprzętu, która pomoże w kontynuacji rozwoju sportu dla młodzieży z terenu gminy.

Radny Ireneusz Śmiechowski - poinformował, że oprócz kolarstwa na terenie gminy mieszkańcy uczestniczą w innych zajęciach sportowych – działa kółko siatkowe, odbywają się turnieje, działa klub kobiet itp.

Rozmówca na prośbę mieszkańców zapytał o możliwość przekształcenia działek z wieczystego użytkowania na własność.

Wójt - poinformował, że bardzo dużo mieszkańców już się uwłaszczyła przed wejściem nowej ustawy. Na dzień dzisiejszy pozostało ok. 16 działek będących w użytkowaniu wieczystym. Uwłaszczenie następuje na wniosek zainteresowanego o czym wszyscy byli informowani. Poprzedzone to jest wyceną biegłego. Zwiększyły się również koszty związane z uwłaszczeniem - w stosunku do starej ustawy.

Ad. 4.

Przewodniczący podziękował zebranym za wzięcie udziału w sesji i zamknął obrady.

Protokołowała:                                                                   Przewodniczący Rady Gminy

Maria Rumińska                                                                    /-/ Bronisław Krywionek

Powiadom znajomego