W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Protokół z XXXI sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu 18 listopada 2005 roku.

Protokół Nr XXXI/05

z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu 18 listopada 2005 roku w godz. 15:00 do 18:20 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce.

Obecni na sesji wg list obecności stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu.

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie posiedzenia:

     -  stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 27.10.2005 r.

3. Zaprezentowanie koncepcji architektonicznej Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego – referuje Pan Wojciech Kornatowski – architekt.

Przerwa

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) przyjęcia koncepcji budowy Zespołu Sportowo – Rekreacyjnego w Wielkiej Nieszawce ( druk nr 3),

b) rozpoczęcie inwestycji pn. Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce ( druk nr 4), c)

regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego ( druk nr 1 ),

d) powołania Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce ( druk nr 2),

5. Stanowisko Rady Gminy Wielka Nieszawka dotyczące uczczenia pamięci Honorowego Obywatela Gminy Wielka Nieszawka – Jana Pawła II ( druk nr 5).

6. Działalność Komisji Rady między sesjami – referują Przewodniczący Komisji.

7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami – referuje Wójt.

8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał – referuje Przewodniczący Rady.

9. Interpelacje i wolne wnioski.

10. Zakończenie sesji.

Ad. 1.

XXXI sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Krywionek, który na wstępie powitał zebranych. Następnie stwierdził, że w momencie otwarcia obrad na stan 15 radnych obecnych jest 14 co oznacza, że Rada jest władna do podejmowania uchwał, stanowisk, decyzji.

Przewodniczacy poprosił o wnoszenie uwag do porządku posiedzenia, który radni otrzymali w zawiadomieniu o sesji.

Radni nie zgłosili uwag.

Ad. 2.

Przewodniczacy Rady poinformował, że zgodnie z przyjętym na poprzedniej sesji wnioskiem, do dnia wczorajszego radni nie wnieśli na piśmie żadnych uwag do treści protokołu z XXX sesji. W związku z powyższym poddał pod głosowania jego przyjęcie w przedłożonym brzmieniu. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radny ( Romuald Wiśniewski) wstrzymał się od głosowania. Przewodniczacy Rady stwierdził, że w wyniku głosowania Rada przyjęła protokół z XXX sesji , która odbyła się w dniu 27.10.2005 r.

Ad. 3.

Przewodniczący Rady oddał głos architektowi Panu Wojciechowi Kornatowskiemu w celu zaprezentowania koncepcji architektonicznej Zespołu Sportowo – Rekreacyjnego.

Pan Wojciech Kornatowski – przedstawił na planszach koncepcję architektoniczną Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego w Wielkiej Nieszawce . Stwierdził, że program podstawowy obejmuje krytą pływalnię , która ma jednocześnie charakter akwaparku oraz hotel z zapleczem. Koncepcja obejmuje również zagospodarowanie terenu. W koncepcji uwzględniono wnioski, które zostały wypracowane przez radnych na wspólnym roboczym posiedzeniu wszystkich Komisji Rady. Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, w czasie której zostały wyjaśnione przez architekta pytania i niejasności zgłoszone przez radnych. Przewodniczący Rady poinformował, że radni będą mieli możliwość zapoznania się z koncepcją architektoniczną zespołu sportowo-rekreacyjnego przedstawioną na planszach w czasie przerwy, a powstałe niejasności będzie można wyjaśnić po przerwie, kiedy to będą rozpatrywane projekty uchwał dotyczące inwestycji Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego.

Przybyła radna Regina Filar – obecnych jest 15 radnych.

Przewodniczacy Rady ogłosił 15 min. przerwę w obradach.

Przewodniczacy po przerwie wznowił obrady

Ad. 4.

Przewodniczacy Rady udzielił głosu Wójtowi. celem wyjaśnienia pytań, które padały w czasie przerwy, a dotyczyły koncepcji architektonicznej “ Zespołu sportowo-rekreacyjnego wraz z zapleczem technicznym”.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – stwierdził, że w czasie przerwy padały pytania dotyczące analizy porównawczej ceny niecek betonowych i stalowych. W związku z tym wyjaśnił, że cena niecki żelbetonowej dużej wynosi 398.270,00 zł, natomiast cena niecki stalowej ze stali nierdzewnej wynosi 648.033,58 zł. Wynika z tego, że niecka stalowa jest droższa o ok. 240 tyś. zł. Ponadto Wójt poinformował, że przewidywany koszt części parkowej ( basenowej) przedstawionej w koncepcji wyniesie 11.891.908,00 zł brutto, a łączny koszt zespołu sportowo-rekreacyjnego 20.011.304,00 zł brutto. W przedłożonym projekcie uchwały mówi się o 23 mln zł, a wynika to z tego iż trzeba będzie również zabezpieczyć środki na badanie gruntów, wykonanie dokumentacji oraz nadzory – tj. czynności związane z tą inwestycją.

a) Przewodniczacy Rady - zaproponował, aby ewentualna dyskusja dotycząca rozpatrzenia projektów uchwał: w sprawie przyjęcia koncepcji architektonicznej “ Zespołu sportowo - rekreacyjnego wraz z zapleczem technicznym oraz zagospodarowaniem terenu” ( druk nr 3) – stanowi zał. nr 3 do protokołu - oraz w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji gminnej pn. “ Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce” ( druk nr 4) – stanowi załącznik nr 4 do protokołu- odbyła się łącznie. Następnie oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia przedstawionych projektów uchwał.

Wójt – stwierdził, że podjęcie decyzji dotyczącej budowy zespołu sportowo –rekreacyjnego jego zdaniem będzie wydarzeniem historycznym , które przez wiele następnych lat się nie powtórzy. Nie będzie już takiej możliwości, aby wybudować na terenie gminy obiekt o takiej wartości biorąc pod uwagę wielkość budżetu. Tym bardziej , że ta inwestycja jest wielką szansą dla gminy, która ma dać nowe miejsca pracy oraz ją ożywić. Również wokół tego obiektu musi powstać otoczka, gdzie będą zaangażowani mieszkańcy, którzy będą mieli możliwość prowadzenia działalności, a tym samym również stworzą miejsca pracy. Wójt wniósł o przyjęcie przedstawionych projektów uchwały.

Przewodniczacy Rady - oddał głos Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w celu wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie przyjęcia koncepcji architektonicznej “ Zespołu sportowo - rekreacyjnego wraz z zapleczem technicznym oraz zagospodarowaniem terenu” - która jako Komisja wiodącą - odbyła posiedzenie wspólnie z wszystkimi Komisjami Rady w sprawie wypracowania wniosków do koncepcji architektonicznej.

Przewodniczący Komisji Jan Dąbrowski – poinformował, że Komisja na wspólnym posiedzeniu wypracowała wnioski do koncepcji architektonicznej Zespołu Sportowo- Rekreacyjnego ( tj.: przewidzenie dwóch wanien bąbelkowych; kawiarni-baru suchej obok widowni; funkcji rekreacyjnych – plaży z roślinnością, niecki z masażem, dwóch niecek z wodą o temp. 18ºC i 36ºC; oszacowanie kosztów ozonowania wody; przewidzenie w obrębie basenów roślinności; wykonanie niecek basenowych ze stali kwasoodpornej; możliwość łączenia sal konferencyjnych; zmniejszenie ilości balkonów przy pokojach; zaproponowanie innej bryły hotelu; przewidzenie poddasza użytkowego nad hotelem), które zostały przekazane architektowi i uwzględnione w przedstawionej koncepcji. Komisja jest za przyjęciem przedstawionej koncepcji architektonicznej.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Radny Zdzisław Wiśniewski – stwierdził, że początkowo dyskusja dotycząca budowy parku wodnego szła w kierunku pozyskania inwestora strategicznego ( zadaniem gminy miało być przekazanie terenu oraz wybudowanie infrastruktury). W czasie przerwy ww. dowiedział się, że w dzisiejszej prasie została zamieszczona informacja iż Toruń rezygnuje z budowy takiego obiektu. W ubr. Pan Bernard Kwiatkowski , który w UM Torunia zajmuje się rozwojem strategicznym chciał nawiązać współpracę z nasza gminą. W związku z tym zapytał czy w ostatnim czasie były w tej sprawie rozmowy oraz czy były jakieś propozycje ze strony Torunia względnie ze strony gminy. Rozmówca stwierdził, że ma obawy dotyczące - nie budowy, bo z tym sobie gmina poradzi - ale dalszej eksploatacji parku wodnego, które mają wynieść 1,5 mln zł i kto te koszty pokryje w razie strat.

Wójt – odniósł się do wypowiedzi przedmówcy. Stwierdził, że właśnie Toruń odstąpił od inwestycji, bo zgłosiło się kilku inwestorów, a nic z tego nie wyszło. My rozpoczęliśmy również takie rozmowy, ale w konsekwencji – po bliższym zapoznaniu się z tematem nie mogliśmy się zgodzić na prowadzenie w ten sposób inwestycji. Z biznesplanu wynikało jednoznacznie, że koszty menedżerskie wyniosłyby ok. 2 mln zł przez 15 lat , a koszt budowy miałby wynieść ok. 32 mln zł ( 8 mln EURO). Na dzień dzisiejszy mówimy o kosztach 1,5 mln zł, które mogą być przychodem z basenów - nie licząc odnowy biologicznej. Dlatego po przeanalizowaniu oferty inwestora doszliśmy do wniosku, że jest ona nie do przyjęcia – bo w tym wypadku gwarantem budowy miałby być samorząd, który co roku zabezpieczałby środki na ten cel. Zapadła więc decyzja, że się z tego wycofujemy. Nie zamierzamy jednak zrezygnować z inwestycji , ale za nasze pieniądze wg naszych rozwiązań i w naszych realiach. Po wybudowaniu inwestycji należy znaleźć bardzo dobrego menadżera, który w sposób przemyślany będzie zarządzał zespołem sportowo-rekreacyjnym. Zdaniem Wójta nie należy mieć obaw, że obiekt ten będzie przynosił straty, bo w promieniu 80 km nie ma drugiego takiego zespołu - park wodny, hotele itp. Na dzień dzisiejszy nie mówi się co ma być obok parku wodnego, bo jest to sprawa II etapu rozbudowy – w miarę pozyskania środków zewnętrznych – bo im będzie więcej atrakcji, tym będą większe dochody gminy. Wójt stwierdził, że z Toruniem nie prowadzimy żadnych rozmów związanych że współpracą na tym odcinku bo nie ma potrzeby, aby Toruń decydował co my budujemy Jeśli Toruń coś buduje też nas nie pyta o zdanie – są to dwa odrębne samorządy. Jest to nasza suwerenna decyzja i nikt nie ma prawa się w to mieszać.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczacy Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia koncepcji architektonicznej “ Zespołu sportowo-rekreacyjnego wraz z zapleczem technicznym oraz zagospodarowaniem terenu”, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych nie było, 3 radnych ( Romuald Wiśniewski, Zdzisław Wiśniewski, Józef Przewięźlikowski ) wstrzymało się od głosowania. Przewodniczacy Rady stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr XXXI/142/05 – stanowi zał. nr 5 do protokołu.

b) w związku z tym, że dyskusja dotycząca projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji gminnej pn. “ Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce” - przedstawionego na druku nr 4 - odbyła się w pkt 3a porządku sesji, Przewodniczacy Rady odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem projektu głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych nie było, 3 radnych ( Romuald Wiśniewski, Zdzisław Wiśniewski, Józef Przewięźlikowski ) wstrzymało się od głosowania. Przewodniczacy Rady stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr XXXI/143/05 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji gminnej pn. “ Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce” – która stanowi zał nr 6 do protokołu.

c) Przewodniczacy Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego ( druk nr 1) stanowi zał. nr 7 do protokołu- radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt – poinformował, że zgodnie z ustawą o systemie oświaty corocznie Rada Gminy musi przyjmować regulamin przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz regulamin wynagradzania nauczycieli. W związku z tym, że regulamin wynagradzania nauczycieli wymaga uzgodnienia ze związkami zawodowymi – które nie chcą zaakceptować naszych propozycji – zostanie on przedstawiony Radzie w terminie późniejszym. Może się jednak tak zdarzyć, że obowiązywał będzie dotychczasowy regulamin wynagradzania , bo nie zmienimy stanowiska w tej sprawie. Zdaniem Wójta nie można podnosić płacy w nieskończoność, bo za rok może się okazać, że nie starczy środków na inne zadania, a trzeba będzie wypłacić nauczycielskie wynagrodzenia. Jeśli chodzi o regulamin przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, to nie wymaga on uzgodnienia ze związkami zawodowymi. Powyższy regulamin nie różni się od ubiegłorocznego jeśli chodzi o % wysokość dodatku uzależnioną od ilości osób w rodzinie. Uregulowane natomiast zostało wypłacanie dodatków na członków rodziny. Dotychczas były one wypłacane na wszystkich członków rodziny, w przedstawionym regulaminie dodatek mieszkaniowy będzie wypłacany tylko w przypadku członków nie posiadających dochodów i pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela. Wójt wniósł o przyjęcie projektu uchwały w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w przedstawionej formie i brzmieniu.

Przewodniczacy Rady oddał głos Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały.

Przewodnicząca Komisji Ewa Król – poinformowała, że Komisja po zapoznaniu się z projektem regulaminu i po wysłuchaniu wyjaśnień Wójta pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Radny Zdzisław Wiśniewski – zapytał czy dodatki mieszkaniowe otrzymują również nauczyciele emeryci.

Wójt – wyjaśnił, że dodatki mieszkaniowe są wypłacane tylko nauczycielom pracującym. Więcej głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczacy Rady odczytał projekt uchwały , którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczacy stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała         Nr XXXI/144/05 – stanowi zał. nr 8 do protokołu.

c) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce ( druk nr 2) – stanowi zał. nr 9 do protokołu - radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt – poinformował, że w związku z upływem kadencji Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce zachodzi konieczność powołania nowej Rady co jest podstawowym warunkiem zawarcia kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wojewoda wskazał swojego przedstawiciela w Radzie – Panią Krystynę Błach – natomiast Wójt proponuje do składu Rady następujących kandydatów : Pana Bronisława Bronickiego, który jest emerytem, absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej, zna się dobrze na organizacji pracy, ma duże doświadczenie w kontaktach z różnymi zakładami opieki zdrowotnej; Pana Józefa Kumorka - w jednej osobie jest dyrektorem, księgowym i zarządzającym. Do tej pory nie było przedstawiciela Brzozy w Radzie Społecznej, ale planuje się w tym sołectwie stworzyć możliwość dostępu do służby zdrowia, w czym kandydat deklaruje swoja pomoc; Pana Bogdana Falkowskiego – Z-cę Nadleśniczego Nadleśnictwa Cierpiszewo - organizator produkcji, zna się na zarządzaniu. Wójt oświadczył, że starał się tak dobrać skład Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia , aby znalazł się w nim przedstawiciel każdego sołectwa oraz aby było można we właściwy sposób realizować założenia ustawy o zakładach opieki zdrowotnej w sytuacji bardzo trudnego kryzysu trwającego w obecnej chwili w służbie zdrowia. W poprzedniej kadencji udało się utrzymać pewien dystans finansowy w związku z czym nie było kłopotów w GOZ. Nie udało się natomiast zrealizować wszystkich zamierzeń - z różnych powodów- ale nie odstępuje się od ich kontynuacji. Wójt wniósł o przyjęcie projektu uchwały z zaproponowanym składem.

Przewodniczacy Rady oddał głos Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w celu wyrażenia opinii o przedstawionym projekcie.

Przewodnicząca Komisji Ewa Król – poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczacy Rady odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, 2 radnych ( Romuald Wiśniewski, Józef Kumorek) wstrzymało się od głosowania. Przewodniczacy stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr XXXI/145/05 – stanowi zał. nr 10 do protokołu.

Ad. 5.

Przewodniczacy Rady poinformował, że projekt stanowiska dotyczący uczczenia pamięci Honorowego Obywatela Gminy Wielka Nieszawka – Jana Pawła II ( druk nr 5) – stanowi zał. nr 11 do protokołu – radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia projektu stanowiska.

Wójt – poinformował, że w dniu 21 grudnia 1999 roku Rada Gminy Wielka Nieszawka w uznaniu nieocenionych zasług dla Polski i Świata nadała Jego Świątobliwości Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II tytuł honorowego Obywatela Gminy Wielka Nieszawka. Z uwagi na to iż gminy robią różne rzeczy dotyczące upamiętnienia Papieża Polaka Wójt zaproponował, aby Gmina Wielka Nieszawka uczciła pamięć Honorowego Obywatela Gminy Jana Pawła II poprzez ufundowanie dwóch witraży z jego wizerunkiem i napisem “ Wielkiemu Polakowi- mieszkańcy gminy”, który został zaakceptowany przez Kurię. Witraże te proponuje się umieścić w dwóch kościołach parafialnych - pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Małej Nieszawce oraz pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Cierpicach. Wójt zaznaczył, że ceny tych witraży będą się różniły z uwagi na wielkość okien, więc zwrócił się z prośbą, aby nie było niezbędnych komentarzy w tej sprawie. W tym momencie bowiem chodzi o uczczenie pamięci Papieża Polaka, a nie o to ile wydatkowano środków na poszczególny witraż. Wójt wniósł o przyjęcie przedstawionego stanowiska.

Przewodniczacy Rady oddał głos Komisji Statutowo-Regulaminowej w celu zaopiniowania przedstawionego stanowiska.

Przewodnicząca Komisji Brygida Czapiewska – poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt stanowiska.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Radny Zdzisław Wiśniewski – zapytał czy witraże będą z nową ramą . Ponadto uważa, że należałoby przy napisie umieścić również rok.

Zdaniem Przewodniczącego Rady jest to istotna uwaga.

Wójt – wyjaśnił, że witraże będą razem z ramą natomiast jeśli chodzi o umieszczenie roku przy napisie to jeśli będzie to możliwe można go umieścić.

Radny Jan Dąbrowski – zaproponował, aby faktura za witraże była łączna co spowoduje uniknięcia komentarzy dotyczących różnicy ceny.

Wójt – stwierdził, że w dniu dzisiejszym trudno jest powiedzieć czy witraże będzie wykonywał jeden witrażysta ( w tym przypadku mogłaby być jedna faktura ) czy dwóch witrażystów. Niemniej jednak zdaniem Wójta faktury są dla Urzędu, więc nie ma potrzeby dyskusji nad nimi.

Radny Józef Kumorek – poinformował, że w parafii Czerniewice – do której uczęszczają mieszkańcy Brzozy – trwa również akcja związana z uhonorowaniem Ojca Świętego. Tutaj jednak planuje się zakup obrazu, więc dobrze by było, aby w jego zakupie również pomogła gmina (choćby w niewielkiej kwocie ). Dlatego rozmówca poprosił o wsparcie zakupu obrazu przez gminę.

Radny Zdzisław Wiśniewski - poparł prośbę radnego Józefa Kumorka w sprawie pomocy w zakupie obrazu Jana Pawła II, bo jego zdaniem wszystkich mieszkańców gminy należy traktować jednakowo.

Przewodniczacy Rady zaproponował przemyślenie propozycji radnego Józefa Kumorka dotyczącej pomocy w zakupie obrazu Ojca Świętego dla parafii w Czerniewicach, a na następnej sesji Rady, która odbędzie się w dniu 30 listopada br. Rada podjęłaby stanowisko w tej sprawie.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczacy Rady odczytał stanowisko dotyczące uczczenia pamięci Honorowego Obywatela Gminy Wielka Nieszawka, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczacy stwierdził, że stanowisko zostało przyjęte przez Radę jednogłośnie.

Wójt – zaproponował, aby wniosek zgłoszony przez radnego Józefa Kumorka został przegłosowany na dzisiejszej sesji , co zostałoby zapisane w protokole. Dlatego ma to dla rozmówcy znaczenie iż na sesję w dniu 30.11.br. przygotowuje zmiany w budżecie gminy na 2005 r. więc musi być zorientowany w kosztach dotyczących wykonania 2 witraży oraz pomocy w zakupie obrazu dla parafii w Czerniewicach, aby zapisać w budżecie.

Przewodniczacy Rady stwierdził, że wniosek radnego Józefa Kumorka zostanie przegłosowany w pkt 9 porządku sesji – interpelacje i wolne wnioski.

Ad. 6.

Przewodniczacy Rady oddał głos Komisjom w celu złożenia informacji z ich działalności między sesjami:

a) Przewodnicząca Komisji Statututowo-Regulaminowej Brygida Czapiewska - poinformowała, że Komisja między sesjami odbyła jedno posiedzenie, w czasie którego opiniowała stanowisko dotyczące uczczenia pamięci Honorowego Obywatela Gminy Wielka Nieszawka – Jana Pawła II,

b) Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Ewa Król poinformowała, że Komisja między sesjami odbyła dwa posiedzenia: w dniu 3.11.br. wspólne posiedzenie z Komisjami Rady dotyczące wypracowania wniosków do koncepcji architektonicznej Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego w Wielkiej Nieszawce oraz 17.11.br., w czasie którego opiniowała materiały na sesję,

c) Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Waldemar Gołaś – poinformował, że Komisja między sesjami odbyła jedno wspólne posiedzenie - w dniu 3.11.br. - z Komisjami Rady dotyczące wypracowania wniosków do koncepcji architektonicznej Zespołu Sportowo- Rekreacyjnego w Wielkiej Nieszawce,

d) Przewodniczacy Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Jan Dąbrowski - poinformował, że Komisja odbyła posiedzenie w dniu 3.11.br. - wspólne z Komisjami Rady - dotyczące wypracowania wniosków do koncepcji architektonicznej Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego w Wielkiej Nieszawce, które zostały przekazane architektowi.

Ad. 7.

Przewodniczacy Rady oddał głos Wójtowi w celu przekazania informacji z jego działalności między sesjami.

Wójt – przekazał informację z działalności za okres od 27 października do 18 listopada 2005 r. - informacja stanowi zał. nr do protokołu.

Ad. 8.

Przewodniczacy Rady przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał na sesji, która odbyła się w dniu 27 października 2005 roku.

Ad. 9.

Przewodniczacy Rady - wrócił do wniosku radnego Józefa Kumorka dotyczącego partycypacji gminy w ufundowaniu obrazu Jana Pawła II - Honorowego Obywatela Gminy Wielka Nieszawka dla parafii w Czerniewicach., którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczacy stwierdził, że wniosek został jednogłośnie przyjęty przez Radę.

Radny Jan Dąbrowski – złożył wniosek, aby partycypacja w kosztach zakupu obrazu pochodziła ze składki radnych, ewentualnie części diet radnych.

Radna Maria Demko – złożyła wniosek, aby dofinansować zakup obrazu ze środków budżetowych tak jak witraży do kościołów parafialnych. Zdaniem rozmówczyni mieszkańcy Brzozy – którzy uczęszczają do parafii w Czerniewicach – też są mieszkańcami gminy i należy ich potraktować tak samo.

Innych propozycji do formy dotacji nie zgłoszono.

Przewodniczacy Rady:

a) stwierdził, że zostały zgłoszone dwa wnioski dotyczące formy partycypacji zakupu obrazu dla parafii w Czerniewicach, które w kolejności jak zostały zgłoszone poddał pod głosowanie:

1) wniosek radnego Jana Dąbrowskiego, za przyjęciem którego głosowało 5 radnych,

2) wniosek radnej Marii Demko , za przyjęciem którego głosowało 10 radnych.

Przewodniczacy Rady stwierdził, że Rada Gminy przyjęła wniosek zgłoszony przez radną Marię Demko, który dotyczył dofinansowania zakupu obrazu dla parafii w Czerniewicach ze środków budżetowych tj. w takiej samej formie jak zostaną ufundowane dwa witraże,

b) poinformował, że do końca br. planowane są jeszcze 2 sesje. Pierwsza w dniu 30.11.br., a druga w połowie grudnia br. Poprosił Przewodniczących Komisji o przejrzenie planów pracy. W przypadku niezrealizowanych spraw - wymagających rozpatrzenia przez Radę – poprosił o złożenie w odpowiednim czasie dokumentów,

c) w związku z tym, że sesja grudniowa może być zwołana jednocześnie ze spotkaniem opłatkowym poprosił o upoważnienie do zwołania sesji w godzinach wcześniejszych niż 15ºº. Godzina zwołania sesji uzależniona będzie od ilości materiałów. Radni nie wyrazili sprzeciwu co do godziny zwołania sesji grudniowej.

Wójt – stwierdził, że do końca roku oprócz dwóch sesji na początku grudnia planowane jest jeszcze spotkanie związane z oddaniem do eksploatacji oczyszczalni ścieków. Takie spotkanie wynika z kontraktu . W spotkaniu uczestniczyć będą wszyscy radni, również zaproszony będzie Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Radny Józef Dąbrowski – zwrócił się z prośbą o nie zwoływanie sesji we wtorki i piątki ,gdyż w tych dniach prowadzi z młodzieżą naszych szkół zajęcia ogólnorozwojowe i trudno mu jest pogodzić te dwie sprawy.

Radny Romuald Wiśniewski – poruszył nastepujace sprawy:

a) zapytał, czy Wójt wszedł w kontakt z komornikiem w sprawie wykupu gruntów na Jarkach po P. Kozerskim,

b) zapytał czy wspólnie z Nadleśniczym Wójt złożył odwołanie w sprawie rowu melioracyjnego i jaki jest dalszy przebieg tej sprawy.

Wójt - odniósł się do pytań przedmówcy:

a) w sprawie wykupu działek na Jarkach odbyły się dwa spotkania z pracownikiem komornika. Kiedy odbędzie się przetarg – bo tylko w takiej formie możemy kupić ten grunt – na dzień dzisiejszy nie wiemy. O terminie przetargu komornik ma powiadomić Gminę. Uzależnione to jest zabezpieczeniem w budżecie na 2005 r. środków na wykup tych gruntów jak również gruntów od P. Kryszewskiej oraz budynku przyległego do Ośrodka Kultury. Zmiany budżetu wójt planuje przedstawić Radzie na sesji 30.11.br.

b) poinformował, że wspólnie z Nadleśniczym złożył odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Budowlanego – z powiadomieniem GDDiA – w sprawie rowu w Cierpicach, a efekt w tej sprawie jest taki, że Wojewódzki Inspektor Budowlany przywiózł pozwolenie na użytkowanie autostrady w dniu jej otwarcia. Wójt stwierdził, że takie postępowanie GDDiA jest w każdej sprawie , o którą gmina występuje ( tak było m.in. z zabezpieczeniem cmentarza w Cierpicach, czy przejściem w Brzozie.). Wójt stwierdził, że sprawa rowu nie jest jeszcze zakończona . Finałem może być wspólne wystąpienie z Nadleśniczym o cofnięcie pozwolenia wodno- pranego.

Radny Zdzisław Wiśniewski – poruszył nastepujace sprawy:

a) zapytał o rozwiązanie sprawy dotyczącej budynku po “0” w Cierpicach. Zdaniem rozmówcy należałoby ten problem jak najszybciej rozwiązać – przystąpić do rozbiórki,

b) na poprzedniej sesji wnioskował o przełożenie lampy na ul. Sosnowej w Cierpicach, która w chwili obecnej nie spełnia swojego zadania – świeci na części nie uczęszczanej, a na przystanku jest ciemno,

c) uważa, że nie należy poprzestać na tym iż nie udało się załatwić po naszej myśli rozwiązań na drodze nr 10 i obwodnicy, a należy się odwoływać od tych decyzji , aby sprawy były ciągle żywotne.

Wójt – ustosunkował się do wypowiedzi przedmówcy:

a) zapadła decyzja o rozbiórce budynku po “0”, ale z uwagi na kłopoty kadrowe trudno jest to wykonać. Rozważana jest możliwość ogłoszenia przetargu na rozbiórkę za odzyskany materiał – wcześniej jednak zostałby zdemontowany piec oraz grzejniki,

b) lampa na ul. Sosnowej jest lampą prywatna należąca do P. Opłatka. Niemniej jednak Wójt rozmawiał w tej sprawie z Dyrektorem Chojnackim oraz Pełnomocnikiem P. Błaszczykiem i nikt tego tematu nie ruszył,

c) stwierdził, że sprawy dotyczące drogi nr 10 jak również węzła w Brzozie są bardzo skomplikowane. W tej sprawie ostatnio Wójt rozmawiał z Marszałkiem Województwa, którego prawnicy czynią kroki związane z rozwiązaniem problemu dotyczącego węzła w Brzozie. Po 22.11.br Wójt jest umówiony z Marszałkiem bo wygląda na to , że GDDiA znów nie dotrzymuje obietnic. W chwili obecnej gminie przedłożono do zaopiniowania przebudowę skrzyżowania na 10 – bo obecne jest skrzyżowaniem prowizorycznym - – więc będziemy się starali pewne sprawy wyłuszczać i jeśli nasze warunki nie zostaną spełnione będziemy próbowali sprawę zawetować.

Radny Józef Przewięźlikowski – poinformował,że Andrewex ( naprzeciw sklepu )magazynuje kostkę na chodniku gminnym. Również zostały wyjęte i zabrane 3 słupki

Wójt – stwierdził, że w tej sytuacji rozmówca powinien natychmiast zareagować, zawiadamiając Urząd o fakcie. W takiej sytuacji byśmy wyjaśnili całą sprawę.

Radny Zdzisław Wiśniewski – zapytał czy przy odbiorze oczyszczalni ścieków będzie telewizja, bo należałoby w tej sytuacji jakoś zastawić posesję Pana Marchwickiego, aby nie została sfotografowana. Byłby nieciekawy obraz przy oddawanym do eksploatacji obiekcie.

Wójt – poinformował, że w dniu wczorajszym był u niego szwagier Pana Marchwickiego, który również wstydzi się za taki stan, ale nie może wiele zmienić. W chwili obecnej rodzina szuka P. Marchwickiego - który nie wiadomo gdzie przebywa – bo jest zainteresowana sprzedażą tej nieruchomości gminie. Na dzień dzisiejszy gmina nie może w tej sprawie nic zrobić, bo prywatnej własności nie może rozebrać.

Radna Brygida Czapiewska – zapytała czy przy trwającej modernizacji ul Słonecznej, nie możnaby również zmodernizować jej odcinka prawego.

Wójt – stwierdził, że nie jest to możliwe. Przy wjeździe w prawo kończy się kostka i dalej znajduje się hałda ziemi – nikt tam nie wjeżdża. O tym odcinku, możemy mówić w przyszłym roku – w ramach remontów bieżących ( chodzi o ok. 17 m²).

Radny Józef Dąbrowski – jadąc wczoraj nową obwodnicą zauważył, że jest ona jego zdaniem niedokładnie oznakowana. Brak oznakowania kierunku jazdy do Nieszawki spowoduje, że osoby niezorientowane będą błądziły.

Radny Józef Kumorek – potwierdził wypowiedź przedmówcy. Przy zjeździe z mostu oznakowano kierunek jazdy do Bydgoszczy czy Torunia natomiast wcale nie ma znaku mówiącego o kierunku jazdy do Poznania. Powoduje to sytuację, że ludzie błądzą.

Radny Jan Dąbrowski – zapytał kiedy można się spodziewać przetargu na budowę zespołu sportowo-rekreacyjnego.

Wójt – wyjaśnił, że w dniu dzisiejszym zapadła decyzja o budowie zespołu sportowo-rekreacyjnego, więc będzie można zacząć już niektóre działania. Gdyby nie było żadnych odwołań po przetargu to przekazanie placu budowy może nastąpić ok. 19.06.2006 roku.

Radna Maria Demko – oświadczyła, że na prośbę Pani Wdowczyk pyta czy będzie przekwalifikowanie jej gruntów, gdyż chciałaby je sprzedać pod budownictwo.

Wójt – wyjaśnił, że bynajmniej na chwilę obecną zgody na przekwalifikowanie gruntów Pani Wdowczyk nie będzie. Posiada ona grunty kl. II i III - na przekwalifikowanie których wymagana jest zgoda ministra - jak również jej grunty położone są w bliskości wału przeciwpowodziowego. W planie zagospodarowania grunty te pozostaną jako rolne.

Radna Ewa Król – nawiązała do sesji , na której omawiano sprawy GOPS. Z tego co się dowiedziała, to do GOPS-ów wpłynęło trochę pieniędzy na utworzenie stanowiska w związku z nowymi zadaniami. W związku z tym zapytała czy również do nas wpłynęły oraz czy zostanie to zrealizowane.

Wójt – poinformował, że gmina nie otrzymała pieniądze na utworzenie stanowiska w GOPS. Wpłynęły środki w kwocie 1.000 zł ze wskazaniem zakupu sprzętu komputerowego bądź jego modernizację. Jednocześnie stwierdził, że oprócz wzmocnienia księgowości poprzez reorganizację urzędu i być może zatrudnienia 1 osoby fizycznej do referatu technicznego żadnych etatów w Urzędzie nie przybędzie.

Pan Stanisław Masalski – zapytał o stopę bezrobocia w gminie z uwagi na to iż w rozmowach prowadzonych z przedsiębiorcami działającymi na naszym terenie dowiaduje się, że w Nieszawce nie można dostać ludzi do pracy. W takiej sytuacji można wywnioskować, że ludzie którzy nie posiadają pracy, prostu się do niej nie nadają. Z tego co wie były próby zatrudnienia, , ale po paru dniach ci ludzie rezygnowali z pracy. Dlatego zapytał jaka jest struktura bezrobotnych – czy są to ludzie młodzi, starzy, wykształceni , niewykształceni itp.

Wójt – wyjaśnił, że za ostatni miesiąc stopa bezrobocia na terenie gminy wynosi 3,7%.

Prawdą jest, że z różnych powodów ( również alkoholowych) ludzie nie chcą pracować. Niemniej jednak poprzez Powiatowy Urząd Pracy na terenie gminy pracowało ok. 100 osób – obecnie pracuje 20. Z niektórymi są wielkie kłopoty bo albo nie przychodzą do pracy, albo przychodzą pijani i się awanturują ,co stwarza wiele problemów.

Pan Stanisław Masalski – zastanawia się zatem więc skąd weźmiemy 50 ludzi do pracy w zespole sportowo-rekreacyjnym. Skończy się na tym, że ludzie do pracy będą przyjeżdżali z Torunia.

Wójt – stwierdził, że nabór musi być przeprowadzony dużo wcześniej. Dużo mieszkańców gminy pracuje za niewielkie pieniądze w Toruniu i zapewne będą chcieli przejść do pracy na terenie gminy. Dlatego przy naborze będzie się zwracało uwagę na kwalifikacje, a ponadto ludzie ci będą przeszkoleni do pracy w zespole.

Radna Maria Demko – uważa, że z doborem kadry nie będzie wielkich problemów tylko trzeba do młodych ludzi, wyjść z ofertą pracy. Należy stwierdzić, że w naszej gminie zamieszkuje dużo młodych ludzi, którzy posiadają wysokie kwalifikacje i zapewne skorzystaliby z danej oferty pracy.

Ad. 10.

Przewodniczacy Rady podziękował zebranym za wzięcie udziału w posiedzeniu i zamknął obrady.

       Protokołowała:                                                                               Przewodniczacy Rady Gminy

/-/ Maria Rumińska                                                                                   /-/ Bronisław Krywionek

Powiadom znajomego