W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Zawiadomienie o XXXV sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka w dn. 20 listopada 2017 r.

Wielka Nieszawka, dn. 9 listopada 2017 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję XXXV sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka w dniu 20 listopada 2017 roku (poniedziałek) o godzinie 9:00 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce.

Proponowany porządek obrad:
1.  Otwarcie posiedzenia:
     a) stwierdzenie quorum,
     b) przyjęcie porządku obrad.
2.  Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji, która odbyła się w dniu 4 października 2017 roku.
3.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a)  zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu (druk nr 1),
b) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wielka Nieszawka (dz. nr 358/11) (druk nr 2),
c) nadania nazwy ulicy na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Mała Nieszawka (dz. nr 268/40) (druk nr 3),
d) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce (druk nr 4),
e) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach (druk nr 5),
f) utworzenia Gminnego Centrum Kultury i nadania mu statutu (druk nr 6),
g) Programu współpracy Gminy Wielka Nieszawka w 2018 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (druk nr 7),

Przerwa

h) zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na 2017 rok (druk nr 8),
i) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk nr 9),
j) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (druk nr 10).
k) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2018 r. na obszarze Gminy Wielka Nieszawka (druk nr 11).
4. Przyjęcie stanowiska w sprawie podatku leśnego (druk nr 12).
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie gminy Wielka Nieszawka za rok szkolny 2016/2017 (druk nr 13).


Przerwa

6. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2016:
a) Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (dot. Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy),
b) Wójta Gminy (dot. pracowników samorządowych),
c) Przewodniczącego Rady Gminy (dot. radnych). 
7.  Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji. 
8.  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał.
9.  Interpelacje i wolne wnioski.
10.  Zakończenie sesji.


Przewodniczący Rady Gminy

(-) Ireneusz Śmiechowski

Powiadom znajomego