W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Zawiadomienie o XXXI sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka w dn. 30 czerwca 2017 r. o godz. 9:00


Wielka Nieszawka, dn. 23 czerwca 2017 roku
 

  
Na podstawie art. 20  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z  2016 r.  poz. 446) zwołuję XXXI sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka w dniu 30 czerwca 2017 roku (piątek) o godzinie 9:00 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce.
 
Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia:
     a) stwierdzenie quorum,
     b) przyjęcie porządku obrad.
2.  Przyjęcie protokołu z XXX sesji, która odbyła się w dniu 31 maja 2017 roku.
3.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a)  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Cierpicach (dz. o nr 119/1) (druk nr 1),
b) wyrażenia zgody na wykoszenie traw na użytkach ekologicznych, będących w kompetencji Rady Gminy Wielka Nieszawka  (druk nr 2),
c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (Mała Nieszawka dz. nr 480/5, 481/1, 481/2, 483, 484/1, 482/1, 482/2 (druk nr 3),
d) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (Cierpice działki o numerach 175/1 i 174) (druk nr 4),
e) uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2020 (druk nr 5),
f) założenia Przedszkola Publicznego w Małej Nieszawce, ul. Kręta 4 (druk nr 6),
g) zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na 2017 rok (druk nr 7).
4. Informacja dot. funkcjonowania Referatu Technicznego w Urzędzie Gminy w 2016 roku (druk nr 8).
5. Informacja z działalności Centrum Sportu i Rekreacji „Olender” sp. z o.o. w Wielkiej Nieszawce za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r. (druk nr 9).
 
Przerwa
 
6.  Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji. 
7.  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał.
8.  Interpelacje i wolne wnioski.
9.  Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski

Powiadom znajomego