W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Zawiadomienie o XXX sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka w dn. 31 maja 2017 r. o godz. 9:00

Wielka Nieszawka, dn. 23 maja 2017 roku
 
OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 20  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z  2016 r.  poz. 446) zwołuję XXX sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka w dniu 31 maja 2017 roku (środa) o godzinie 9:00 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce.
 
Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia:
     a) stwierdzenie quorum,
     b) przyjęcie porządku obrad.
2.  Przyjęcie protokołu z XXIX sesji, która odbyła się w dniu 26 kwietnia 2017 roku.
3.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a)  przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wielka Nieszawka na lata 2016-2023,
b) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu,
c) zbycia działki nr 646/17 położonej w miejscowości Cierpice, jako nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za nieruchomość oznaczoną numerem działki 65/8, położoną w miejscowości Cierpice, gm. Wielka Nieszawka,
d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r. Gminnej Biblioteki,
e) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce za 2016 rok.

Przerwa
 
4. Absolutorium dla Wójta za 2016 rok:
a) sprawozdanie roczne Wójta Gminy Wielka Nieszawka z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2016 rok,
b) sprawozdanie finansowe,
c) informacja o stanie mienia,
d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o przedłożonym przez Wójta Gminy Wielka Nieszawka sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy,
e) wystąpienie przewodniczących Komisji Rady Gminy w sprawie opinii o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2016 rok,
f) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za 2016 rok oraz wniosek o absolutorium dla Wójta Gminy za 2016 rok,
g) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za rok 2016,
h) dyskusja,
i) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za rok 2016, 
j) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2016 rok.
 
Przerwa
 
5.  Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji. 
6.  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał.
7.  Interpelacje i wolne wnioski.
8.  Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski

Powiadom znajomego