W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Zawiadomienie o XXIII sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka w dn. 23 listopada 2016 r. o godz. 9:00

Wielka Nieszawka, dn. 15 listopada 2016 roku
 

 
  Na podstawie art. 20  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2016 r.  poz. 446) zwołuję XXIII sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka w dniu 23 listopada 2016 roku (środa) o godzinie 9:00 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce.
 
Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia:
     a) stwierdzenie quorum,
     b) przyjęcie porządku obrad.
2.  Przyjęcie protokołu z XXII sesji, która odbyła się w dniu 18 października 2016 roku.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) Programu współpracy Gminy Wielka Nieszawka w 2017 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (druk nr 1),
a) aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (druk nr 2),
b) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Mała Nieszawka (dz. nr 268/40) (druk nr 3),
c) określenia stawek podatku od nieruchomości (druk nr 4),
d)  obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2017 r. na obszarze Gminy Wielka Nieszawka (druk nr 5).
4. Rozpatrzenie stanowiska w sprawie podatku leśnego (druk nr 6).
5. Informacja o stanie realizacji zdań oświatowych na terenie gminy Wielka Nieszawka za rok szkolny 2015/2016 (druk nr 7). 
6. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2015:
a) Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (dot. Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy),
b) Wójta Gminy (dot. pracowników samorządowych),
c) Przewodniczącego Rady Gminy (dot. radnych).
 
Przerwa
 
7.  Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji. 
8.  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał.
9.  Interpelacje i wolne wnioski.
10.  Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski

Powiadom znajomego