W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Zawiadomienie o XIX sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbędzie się w dn. 25 maja 2016 r. o godz. 9:00

Wielka Nieszawka. dv. 17 maja 2016 r.


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst  jednolity Dz. U. z  2013 r.,  poz. 594 z późn. zm.) zwołuję XIX sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka w dniu 25 maja 2016 roku (środa) o godzinie 9:00 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce.
 

Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia:
     a) stwierdzenie quorum,
     b) przyjęcie porządku obrad.
2.  Przyjęcie protokołu z XVIII sesji, która odbyła się w dniu 27 kwietnia 2016 roku.
3.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a)  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (teren ujęcia wody podziemnej Mała Nieszawka) (druk nr 1),
b) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Mała Nieszawka (dz. nr 228/17, 228/18, 228/27) (druk nr 2),
c) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Mała Nieszawka (dz. nr 189/3) (druk nr 3),
d) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Mała Nieszawka (dz. nr 189/4) (druk nr 4),
e) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Mała Nieszawka (dz. nr 189/5) (druk nr 5),
f) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Mała Nieszawka (dz. nr 190/5) (druk nr 6),
g) uchylająca uchwałę dotyczącą wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej (druk nr 7),
h) zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na 2016 rok (druk nr 8).

Przerwa
 
4. Absolutorium dla Wójta za 2015 rok:
a) sprawozdanie roczne Wójta Gminy Wielka Nieszawka z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2015 rok (radni otrzymali w dn. 31 marca 2016r.),
b) sprawozdanie finansowe (radni otrzymali w dn. 5 maja 2016r.),
c) informacja o stanie mienia (radni otrzymali w dn. 31 marca 2016r.),
d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o przedłożonym przez Wójta Gminy Wielka Nieszawka sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy,
e) wystąpienie przewodniczących Komisji Rady Gminy w sprawie opinii o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2015 rok,
f) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za 2015 rok oraz wniosek o absolutorium dla Wójta Gminy za 2015 rok,
g) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za rok 2015,
h) dyskusja,
i) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za rok 2015 (druk nr 9), 
j) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2015 rok (druk nr 10).
 
Przerwa
 
5.  Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji. 
6.  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał.
7.  Interpelacje i wolne wnioski.
8.  Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski

Powiadom znajomego