W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Zawiadomienie o XVII sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka w dn. 23 marca 2016 r. o godz. 10:00

Wielka Nieszawka, dn. 17 marca 2016 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) zwołuję XVII sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka w dniu 23 marca 2016 roku (środa) o godzinie 10:00 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia:
a) stwierdzenie quorum,

b) przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XVI sesji, która odbyła się w dniu 29 lutego 2016 roku.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (wieś Wielka Nieszawka, teren przy ul. Toruńskiej, oznaczony numerami działek 113 i 114) (druk nr 1),

b) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (wieś Wielka Nieszawka, teren przy ulicy Toruńskiej, oznaczony numerem działki 112) (druk nr 2),

c) wyrażenia zgody na udzielenie dotacji niepublicznemu przedszkolu zapewniającemu dzieciom 4- i 5-letnim realizację prawa do wychowania przedszkolnego (druk nr 3),

d) zmiany uchwały dotyczącej ustanowienia odrębnej jednostki budżetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce i nadania statutu (druk nr 4).
4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce za rok 2015 (druk nr 5).

Przerwa

5. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Gminy za 2015 rok:
a) Komisji Rewizyjnej (druk nr 6),

b) Komisji Statutowo-Regulaminowej (druk nr 7),

c) Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu (druk nr 8),

d) Komisji Zagospodarowania Przestrzennego. Ochrony Środowiska i Inwestycji (druk nr 9).

6. Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji.

7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał.

8. Interpelacje i wolne wnioski.

9. Zakończenie sesji.


Podstawa urlopowania: zgodnie z art. 25. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.


Przewodniczący Rady Gminy

(-) Ireneusz Śmiechowski

Powiadom znajomego