W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Zawiadomienie o XVI sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbędzie się w dn. 29 lutego 2016 r. o godz. 9:00

Wielka Nieszawka, dn. 18 lutego 2016 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) zwołuję XVI sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka w dniu 29 lutego 2016 roku (poniedziałek) o godzinie 9:00 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia:
a) stwierdzenie quorum,

b) przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XVI sesji, która odbyła się w dniu 27 stycznia 2016 roku.

3. Sprawozdanie z działalności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na terenie gminy Wielka Nieszawka w 2015 roku (druk nr 1).

4. Sprawozdanie z działalności kulturalnej za rok 2015 (druk nr 2).

5. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Nieszawce za rok 2015 (druk nr 3).

6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2015 rok (druk nr 4).


Przerwa

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (wieś Wielka Nieszawka, teren przy ul. Toruńskiej, oznaczony numerami działek 113 i 114) (druk nr 5),

b) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (wieś Wielka Nieszawka, teren przy ulicy Toruńskiej, oznaczony numerem działki 112) (druk nr 6),

c) zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2015 (druk nr 7),

d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (druk nr 8),

e) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy osobom objętym programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (druk nr 9),

f) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielka Nieszawka w 2016 roku (druk nr 10),

g) określenia regulaminu otwartego konkursu ofert, w tym kryteriów wyboru ofert, na zapewnienie realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego (druk nr 11),

h) określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, liczby punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (druk nr 12).


Przerwa


8. Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji.

9. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał.

10. Interpelacje i wolne wnioski.

11. Zakończenie sesji.

Podstawa urlopowania: zgodnie z art. 25. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Irenuesz Śmiechowski

Powiadom znajomego