W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Zawiadomienie o XXXIV sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka w dn. 12 grudnia 2013 r. o godz. 15:00

Wielka Nieszawka, dn. 04 grudnia 2013 roku
  
                                                   OGŁOSZENIE
             
Na podstawie art. 20  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst  jednolity Dz. U. z  2013 r.,  poz. 594) zwołuję XXXIV sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka w dniu 12 grudnia 2013 roku (czwartek) o godzinie 15:00 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce.
 
 
Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia:
    a) stwierdzenie quorum,
    b) przyjęcie porządku obrad.
2.  Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji, która odbyła się w dniu 26 listopada 2013 roku.
3.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (wieś Wielka Nieszawka, działki o numerach 313/1; 317/1; 318; 319/1 i 314)  (druk nr 1),
b) uchwalenia budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2014 (radni otrzymali w dn. 18 listopada 2013 r., druk nr 2),
c)      zmiany wieloletniej prognozy finansowej (radni otrzymali w dn. 18 listopada 2013 r., druk nr 3).
 
Przerwa
 
4. Przyjęcie planów pracy na 2014 rok:
a)  Komisji Rewizyjnej (druk nr 4),
b)  Komisji Statutowo-Regulaminowej (druk nr 5),
c)  Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu (druk nr 6),
d) Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji
(druk nr 7),
e) Rady Gminy (druk nr 8).
5. Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji. 
6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał.
7. Interpelacje i wolne wnioski.
8. Zakończenie sesji.
 
 
Podstawa urlopowania: zgodnie z art. 25. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski

Powiadom znajomego