W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Zawiadomienie o XXVIII sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka w dn. 29 kwietnia 2013 r. o godz. 15:00


Wielka Nieszawka, dn. 22 kwietnia 2013 roku
 


                                                       OGŁOSZENIE
 
 
            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (jednolity tekst  Dz. U. z  2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,   poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717  i  Nr 162, poz. 1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759,  2005 r.  Nr 172, poz. 1441  i Nr 175,  poz. 1457 oraz  2006 r. Nr 17,  poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,  poz. 1218) zwołuję XXVIII sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka w dniu 29 kwietnia 2013 roku (poniedziałek) o godzinie 15:00 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce.
 
Proponowany porządek obrad:
 
1.  Otwarcie posiedzenia:
     a) stwierdzenie quorum,
     b) przyjęcie porządku obrad.
2.  Przyjęcie protokołu z XXVII sesji, która odbyła się w dniu 20 marca 2013 roku.
3  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a)      wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Cierpicach (dz. o nr 372/17 i 372/40) (druk nr 1),
b)      wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Wielkiej Nieszawce (dz. nr 350/53) (druk nr 2),
c)      wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych położonych w Cierpicach (dz. o nr 172/17 i 172/25) (druk nr 3),
d)     wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Małej Nieszawce (dz. nr 376/11) (druk nr 4)
e)      ustanowienia odrębnej jednostki budżetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce (druk nr 5).
4. Ocena zasobów pomocy społecznej w Wielkiej Nieszawce na rok 2012 dla gminy Wielka Nieszawka (druk nr 6).
 
Przerwa
 
5.  Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji. 
6.  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał.
7.  Interpelacje i wolne wnioski.
8.  Zakończenie sesji.
 
Podstawa urlopowania: zgodnie z art. 25. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski

Powiadom znajomego