W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Zawiadomienie o XVI sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka w dn. 30 marca 2012 r. o godz. 15;00


Wielka Nieszawka, dn. 23 marca 2012 roku
 

                       
            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (jednolity tekst  Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759,  2005 r.  Nr 172, poz. 1441, Nr 175,  poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,  poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,  poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,  poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) zwołuję XVI sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka w dniu
30 marca 2012 roku (piątek) o godzinie 15:00 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce.
 
Proponowany porządek obrad:
 
1.  Otwarcie posiedzenia:
     a) stwierdzenie quorum,
     b) przyjęcie porządku obrad.
2.  Przyjęcie protokołu z XV sesji, która odbyła się w dniu 1 marca 2012 roku.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
    a) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku (druk nr 1),
    b) zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na 2012 rok (druk nr 2),
    c) ustalenia opłaty za wodę i opłaty za odprowadzanie ścieków (druk nr 3),
    d) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (druk nr 4),
    e) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (druk nr 5),
    f) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (druk nr 6),
    g) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (druk nr 7),
    h) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (druk nr 8),
    i) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
      zwierząt  na terenie Gminy Wielka Nieszawka w 2012 roku (druk nr 9).
4. Przyjęcie stanowiska w sprawie ustalenia kolejności budowy oświetlenia ulicznego na lata 2012-2013 (druk nr 10).
 
Przerwa
 
5. Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji. 
6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał.
7. Interpelacje i wolne wnioski.
8. Zakończenie sesji.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski

Powiadom znajomego